Rektor Valldal skule

Rekrutterer
Sted
Valldal, Norddal
Publisert
28. februar 2018
Utløper
8. april 2018
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid

Norddal kommune er ein kraftkommune som ligg mellom Geiranger og Trollstigen, ein times køyretur frå Ålesund. Vernestatusar som nasjonalpark, verdsarv og landskapsvernområde viser at området har nasjonale naturkvalitetar. Kommunen har gode oppvekstvilkår med eit rikt kulturliv, godt skuletilbod og full barnehagedekning. Her er stor satsing opp mot natur, helse og vellvære. Les meir her.

Norddal kommune er inne i ei spanande tid med kommunesamanslåing med Stordal kommune, og skal frå 01.01.2020 verte Fjord kommune. Fjord vil vere ei demografisk lita kommune, men stor geografisk, som kan tilby kommunens bebuarar og tilreisande eit breitt spekter av tilbod og moglegheiter.

REKTOR VALLDAL SKULE

Norddal kommune har ledig 100 % stilling som rektor ved Valldal skule frå 01.08.2018.

Valldal skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule og er delt inn i tre steg; barnesteget (1-4 kl.), mellomsteget (5-7 kl.) og ungdomssteget (8-10 kl.). I tillegg har skulen SFO og vaksenopplæring.
Det er 40 tilsette ved Valldal skule og ca. 150 elevar.
Norddal kommune har nynorsk som målform.

Valldal skule skal vere;
Ein god stad å lære
Ein god stad å vere
Ein god veg til framtida!

Arbeidsoppgåver:
* Leiing av lærings- og utviklingsarbeid
* Personalleiing og arbeidsmiljøutvikling
* Forvaltning og kvalitetsutvikling
* Økonomistyring og resultatkontroll
* Samspel med elevar, foreldre og nærmiljø
* Tverrfagleg samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjonar:
* Pedagogisk utdanning frå høgskule eller universitet
* Relevant leiarutdanning og/eller leiarerfaring frå pedagogisk virksomheit
* Kunnskap om leiing, økonomi og IKT/teknologi
* Vere oppdatert på forsking rundt skuleutvikling og kunne bruke den kunnskapen i praksis
* Gode kommunikasjonsferdigheiter, munnleg og skriftleg
* God relasjons- og samhandlingskompetanse

Utdanningsretning:
* Pedagogikk
* Administrasjon og leiing

Utdanningsnivå:
* Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar:
* Er målretta og har erfaring frå utviklingsarbeid
* Setter elevanes læring og trivsel i sentrum
* Har evne til å motivere og engasjere
* Samarbeide godt med leiarteamet, tilsette, elevar, foreldre og andre

Vi tilbyr:
* Løn i samsvar med kommunalt avtaleverk
* Tilsetting på vanlege vilkår for kommunalt tilsette
* Pensjonsordning med 2 % medlemsinnskot

Kontaktinfo:
Rådmann Karl André Birkhol, tlf. 941 66 992.

Søknadsfrist: 08.04. 2018.