Leiar NAV Vestnes

1 dag igjen

Rekrutterer
Sted
Vestnes (Kommune), Møre og Romsdal
Publisert
9. februar 2018
Utløper
21. februar 2018
Funksjon
Ledelse
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid

Leiar NAV Vestnes

NAV Møre og Romsdal og Vestnes søkjer i fellesskap etter ein tydeleg, initiativrik og engasjert leiar. Leiaren skal gjennom god kunnskap om arbeidsmarknaden og motiverande leiing av dei kompetente tilsette ved eininga, syte for inkludering og moglegheiter til arbeid og aktivitet for alle innbyggjarane i kommuna.
Arbeidsstad: NAV Vestnes/Vestnes
Søknadsfrist:21. februar 2018                                                                     Ref.nr: 1535-2018-01

www.nav.no/navstillinger

NAV er Noregs arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidarar. Vi leverer tenester og stønader til 2,8 millionar menneske.