Prosjektleder/prosjektutvikler

6 dager igjen

Sted
Ålesund (By), Møre og Romsdal
Publisert
24. januar 2018
Utløper
26. februar 2018
Funksjon
Prosjektledelse
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid

Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE) er en av fylkets største eiendomsaktører og forvalter kommunes totale eiendomsmasse. Bygningsmassen utgjør ca. 280.000 m² og består av boliger, sykehjem, skoler, barnehager, kultur- og idrettsbygg med samlet forsikringsverdi ca. 6 mrd.
ÅKE har 24 ansatte i et bredt faglig miljø med sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører, jurister og medarbeidere med teknisk, økonomisk og merkantil bakgrunn.
I 2017 omsatte ÅKE for 504 mill. kroner og er organisert i tre avdelinger:avdeling Prosjekt og utbygging, avdeling Forvaltning, drift og renhold samt avdeling Utleie og Husbank.
ÅKE administrerer også Husbankens personrettede låne- og tilskuddsordninger som startlån, boligtilskudd til etablering og tilpasning og bostøtte.
Videre har ÅKE har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Det innebærer at drift, vedlikehold, rehabilitering, utbygging, utleie og innleie, kjøp og salg skal være forsvarlig kostnadsmessig og forretningsmessig.
ÅKE skal også forestå kommunens eiendomsutvikling og tilrettelegging av boligbygging og næringsvirksomhet, samt gjennomføre kommunale boliginvesteringer.

PROSJEKTLEDER/PROSJEKTUTVIKLER

På bakgrunn av høyt aktivitetsnivå og kommende oppgaver søker vi ytterligere en prosjektleder til vår avdeling for Prosjekt og utbygging.
Avdelingen har ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter, samt utvikling av bygningsmasse og ubebygde eiendommer.
Fredede og verneverdige jugendhus i bysentrum er også en del av porteføljen.
Avdelingen har i dag fire medarbeidere, som alle har roller som prosjektledere/-utviklere i kommunens byggeprosjekter. Stillingen innebærer også rådgivning og kontakt med interne og eksterne aktører.

Arbeidsoppgaver
Prosjektleder vil få ansvar for utvikling og gjennomføring av ulike typer prosjekter. Dette innebærer å være byggherrens representant gjennom programmering, prosjektering, byggeperiode og overtagelsesfase, inkludert løpende styring av kvalitet, fremdrift og økonomi. Det vil også bli oppgaver knyttet til utvikling av foretakets styringssystemer.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker etter noen med relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, og helst med noen års erfaring. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse/prosjektstyring. Du må gjerne ha din bakgrunn fra eiendoms-, entreprenør-, og/eller rådgivende ingeniørvirksomhet. Kunnskap om analysearbeid/arealplanlegging, samt om offentlige anskaffelser er ønskelig. God evne til samarbeid og muntlig/skriftlig framstilling vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Vi tilbyr lønn etter avtale med kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning i KLP, IA-bedrift, fleksibel arbeidstidsordning, faglig utvikling samt varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om fritak, jfr. Offentlighetsloven § 25. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir innvilget.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Rådgiver
Ivar Morten Normark, tlf: 975 01 433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com
eller Gunnar Leira, avdelingsleder Prosjekt og utbygging, tlf: 70 16 22 25 / 913 47 606, e-post: gunnar.leira@alesund.kommune.no

For å søke stillingen se: www.personalhuset.no "Møre og Romsdal".
Søknadsfrist: Mandag 26.februar.