Lærere Ålesund videregående skole

Sted
Ålesund (Kommune), Møre og Romsdal
Publisert
1. september 2017
Utløper
17. september 2017
Ansettelsesform
Vikariat
Heltid/deltid
Deltid

Lærere i norsk, spansk og historie

Det er ledig et svangerskapsvikariat i norsk og spansk fra 30.10.17 til 31.07.18 i 57 % stilling og et vikariat i norsk og historie i 87 % i perioden 03.01.18 til og med 22.03.18.

Vi søker etter en positiv person som brenner for faget, liker å arbeide med ungdom og er interessert i faglig utvikling for seg selv og for skolen som helhet.

Krav til kompetanse

Til stillingene er det krav om undervisningserfaring og minst 60 studiepoeng i nordisk språk og litteratur, spansk og historie, samt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Vi tilbyr

En arbeidsgiverpolitikk med satsing på ledere og medarbeidere for vekst og utvikling av best mulige tjenester
Introduksjonsprogram
Utfordrende oppgaver i et aktivt, utviklende arbeidsmiljø
Utvikling for hver medarbeider
Individuelt tilpasset livsfasetiltak
Medlemskap i KLP/SPK (god tjenestepensjon og gode forsikringsvilkår )
Lønn etter avtale

Tilsettingen er ellers på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldende lover, avtaler og reglement.

Mangfold

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å speile mangfoldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

Søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring.

Politiattest

Den som blir ansatt må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.