NHO tror på moderat oppgang i norsk økonomi

Publisert: 2. august 2017 Av

Optimismen er stigende og vedvarende blant NHOs medlemsbedrifter. I økonomibarometeret tror NHO på moderat vekst og synkende arbeidsledighet.

I den kvartalsvise undersøkelsen Næringslivets økonomibarometer stiger stemningen blant NHOs medlemsbedrifter for femte kvartal på rad og er nå den beste siden 2011.

NHO viser til at verdiskapningen i fastlandsøkonomien økte med 0,5 prosent både i fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år. NHO tror BNP -økningen for Fastlands-Norge vil ende på 2,1 prosent i år og bli værende på 2,0 og 2,2 prosent de kommende to årene.

I fjor var BNP-veksten for Fastlands-Norge på 0,8 prosent. Dette er den laveste siden finanskrisen.

Forsiktig oppgang
-Nå sees stadig flere tegn på at nedgangskonjunkturen er snudd til en forsiktig oppgang. Norsk økonomi ser ut til å ha lagt det verste bak seg, heter det i NHOs økonomiske overblikk som sjeføkonom Øystein Dørum presenterte tirsdag.

NHO peker på flere årsaker som har dempet effekten av oljeprisfallet og som gir grunn til en forsiktig optimisme. I takt med at oljeprisen falt, har også kronekursen svekket seg. Lønnsoppgjørene har vært moderate, og nettoinnvandringen har avtatt og bidratt til at arbeidsledigheten er lavere enn den ellers ville vært.

Bedring i arbeidsmarkedet
NHO justerer ned sitt anslag for arbeidsledigheten i år med et halvt prosentpoeng og anslår at den går ned fra 4,7 prosent i fjor til 4,3 prosent i år. Ledigheten vil falle til 3,8 prosent om to år, ifølge kvartalsrapporten.

Spørreundersøkelsen viser en svak optimisme blant NHO-bedriftene på arbeidsmarkedet. Varslede oppsigelser og permitteringer er på sitt laveste siden 2014, og oppsigelsene i oljebransjen har avtatt.

Bygg og anlegg har økt sysselsettingen og er sammen med reiselivet blant de mest positive til utviklingen de kommende månedene. Men NHO-økonomene ser også en fare for tilbakeslag dersom vi opplever lavere boligprisvekst og lavere vekst i boligbyggingen.

Svakere støtdempere
Kvartalsrapporten fra NHO peker også på at flere av støtdemperne som har hjulpet norsk økonomi over kneika vil gi lavere effekt framover.

Krona har styrket seg, og styringsrenta har trolig nådd bunnen. Rapporten viser til at Norges Bank i sitt junimøte fjernet åpningen for nye kutt i sin rentebane.

Mindre oljepenger
Regjeringen kan heller ikke fortsette å smøre økonomien med oljepenger på samme måte som den har gjort, ifølge NHO. De fire siste årene har oljepengebruken økt med 21 milliarder kroner i året.

Forventningene til mindre avkastning fra oljefondet og utfordringene som regjeringen selv peker på i perspektivmeldingen, gjør at de som vinner valget til høsten, må belage seg på bare å øke oljepengebruken med 3 milliarder kroner i året, ifølge rapporten.

Oljenæringen sier opp færre enn før og har gjennomført kostnadskutt og effektiviseringer som både øker lønnsomheten og demper effekten av oljeprisfallet. Men i de oljetunge regionene på Sør-Vestlandet er stemningen mer dempet enn i resten av landet.

Ikke olje-omslag
Spørreundersøkelsen viser at det nå er flere petroleumsrettede bedrifter som er mer positive til å investere enn før. Men flertallet vil kutte investeringer, og NHO ser ikke et definitivt omslag i petroleumssektoren.

NHO-prognosen lyder på at oljeinvesteringene vil gå ned med 7,8 prosent i år, og ytterligere ned 4,8 prosent neste år før de øker med 1,8 prosent i 2019.

(©NTB)

Les flere saker på www.smp.no

Tilbake til oppføringen