Hustadvika kommune

Om Hustadvika kommune

I alternativet for ny kommune med Eide og Fræna blir innbyggere og areal slik:
Sted              Antall innbyggere* Areal (kvm2)

Eide              3463                              152

Fræna           9787                              367

Ny kommune13250                             519

 

Innbyggertallet forventes å øke moderat fram mot 2040.

Den nye kommunen skal kunne håndtere flere oppgaver, men det vil fortsatt være behov for noen interkommunale samarbeid.

1 stilling fra Hustadvika kommune

Registrer deg for stillingsvarsler