ROR-IKT

Om ROR-IKT

ROR-IKT er en interkommunal IKT organisasjon for
kommunene Aukra, Rauma, Midsund, Molde og Vestnes
med hovedkontor i Molde. I dag er vi 23 ansatte som har
ansvaret for ca 13 500 brukere.
Selskapet leverer IKT tjenester til våre eierkommuner og
skal sørge for at kommunene mottar stabile tjenester og gode framtidsrettede totalløsninger. Vi er Romsdalens mest spennende IKT selskap.

1 stilling fra ROR-IKT

Registrer deg for stillingsvarsler