Helse Møre og Romsdal Hf

Postboks 1600
6026 Ålesund
Norge

E-post: postmottak@helse-mr.no

Om Helse Møre og Romsdal Hf

Hovudoppgåvene til Helse Møre og Romsdal er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Vår visjon er å vere -  "På lag med deg for helsa di." 

1 stilling fra Helse Møre og Romsdal Hf

Registrer deg for stillingsvarsler