Rauma Kommune

Vollan 8A
Åndalsnes
6300
Norge

Tlf: 71 16 66 00

E-post: post@rauma.kommune.no

Om Rauma Kommune

I 2017 står kommunens nye og moderne «helsehus» ferdig.
Bygget og menneskene som skal jobbe her blir navet i den fremtidige
tjenesten i kommunen. Her vil all kompetanse innen helse- og
omsorgstjenesten i Rauma samles under samme tak,
og danne et unikt tverrfaglig miljø.

1 stilling fra Rauma Kommune

Registrer deg for stillingsvarsler